Referenssit

Koira-avusteinen sisäilmakartoitus toimii erinomaisena työkaluna kuntotutkimuksessa

Krister Kaisanlahti on Talotutkijat Oy:n yrittäjä ja toiminut myös muissa sisäilmaongelmien tutkimiseen erikoistuneissa yrityksissä. Kaisanlahti on tehnyt yhteistyötä Kainuun Homekoirapalveluiden Ville Heikkisen kanssa noin neljän vuoden ajan.

Kaisanlahti ja Heikkinen ovat tutkineet koira-avusteisesti vuosien mittaan noin 10 kohdetta, jotka ovat pääsääntöisesti olleet suuria rakennuksia iältään 50-60 -luvulla rakennetuista aivan uusiin.

Krister Kaisanlahti kertoo yhteistyöstä Kainuun Homekoirapalvelun kanssa.

 

Koira-avusteinen alkukartoitus helpottaa jatkotutkimuksia

”Olemme käyttäneet Kainuun Homekoirapalvelun koira-avusteista kartoitusta kiinteistöjen kuntokartoituksen yhtenä työkaluna ja havainneet sen erittäin toimivaksi. Tyypillisesti lähdemme hakemaan ratkaisua koettuun ongelmaan, eli sisäilman laadussa on havaittu puutteita ja lähdemme tutkimaan ongelman perussyytä esim. poissulkevalla menetelmällä”.

Koira-avusteinen tutkimus soveltuu erityisesti alkukartoitukseen, jossa saadaan koiran ilmaisun avulla selville poikkeavien mikrobiperäisten hajujen ilmeneminen. Näin osaamme kohdentaa tarkempia tutkimuksia alusta alkaen riskialueille.”

Isojen kohteiden nopea prosessointi

”Paras etu koirakartoituksesta saadaan isoissa kohteissa, joissa koira kykenee hyvin nopeasti käymään läpi tuhansia neliöitä ja ilmaisemaan mikrobiperäiset vuotokohdat. Koira on näissä kohteissa erittäin nopea ja tehokas työkalu. Yhdessä työpäivässä pystymme prosessoimaan vaikkapa 5000 kerrosneliön kokonaisuuden läpi ja lopputuloksena saamme valtavan hyödyllistä dataa ja tietoa lisätutkimuksia vaativista kohdista.

Koira-kartoitus ei yksinään anna vastausta ongelman syystä, vaan antaa osviittaa siitä, että jotain poikkeavaa löydöstä on ja mistä päin kannattaa lähteä tutkimaan tarkemmin.

Omaan kokemukseeni perustuen voin sanoa, että koiralta tulee erittäin harvoin ilmaisu sellaisesta kohdasta, jossa ei olisi mitään ongelmaa. Tämä on rakentanut hyvin vahvan luottamuksen koiran käyttöön”.

Ammattimainen raportointi

”Yhteistyö Kainuun Homekoirapalveluiden kanssa on aina ollut erittäin sujuvaa ja joustavaa. Kartoituksen ajankohta on aina ollut joustavasti sovittavissa myös virka-ajan ulkopuolelle. Loppuraportti on ammattimainen ja ulkoasultaankin sellainen, että sen voi sisällyttää suoraan kuntotutkimusraportin liitteeksi. Tämä on helpottanut omaa työtä valtavasti.

Ville Heikkisen ammattitaito ja teoreettinen koulutus mahdollistaa puhumaan ”samaa kieltä” kartoitustilanteessa niin yrityksen kuin maallikon kanssa. Tutkimusta tehdessä saamme aina lisäksi Villen omat arviot siitä, mitä koiran antama ilmaisu saattaisi tarkoittaa, ei ainoastaan koiran antamaa dataa. Suomesta ei kovin montaa tällaista ammattilaista löydy.”

Helpottava tekijä kuntotutkimuksessa

”Uutena tuotteena Kainuun Homekoirapalvelun PAH-kartoitus on erittäin tervetullut alkukartoitustyökalu myös PAH-yhdisteiden etsintään. PAH-yhdisteitä on itsessään vaikeaa löytää ja etsiminen hakuammuntana erittäin epävarmaa. Koiran avulla saadaan selkeät viitteet siitä, mistä kohdin tarkempia tutkimuksia kannattaa lähteä tekemään. Tämä on ehdottomasti nopeuttava tekijä kuntotutkimuksen kartoitusvaiheessa.”

 

Krister Kaisanlahti

Rakennusinsinööri

Rakennusterveysasiantuntija

Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija

Kainuun Homekoirapalvelu Oy

Homekoira- ja sisäilmatutkimukset Pohjois-Suomessa.

Y-tunnus: 2658096-3

Ville Heikkinen
Homekoira-asiantuntija
Sisäilma-asiantuntija (Itä-Suomen Yliopisto 2020)
Rakenteiden kosteudenmittaaja
Sisäilma-asiantuntija (Senaatti Kiinteistöt)

Yhteystiedot:

Koivulantie 5
87950 Kuluntalahti

Puhelin: 044 5400 558 (myös iltaisin ja viikonloppuisin)
Sähköposti:  info@homekoirapalvelu.fi
Verkkosivut: www.kainuunhomekoirapalvelu.fi

Kymen home-etsintä

Homekoira- ja sisäilmatutkimukset Etelä-Suomessa.

Y-tunnus: 2464601-7

Jussi Grönman
Homekoira-asiantuntija
Sisäilma-asiantuntija (Itä-Suomen Yliopisto 2021)
Rakenteiden kosteudenmittaaja
Sisäilma-asiantuntija (Senaatti Kiinteistöt)

Yhteystiedot:

Kotiharjuntie 9
49490 Neuvoton
HAMINA

Puhelin: 050 511 3964
Sähköposti: kymenhomeetsinta@icloud.com
Verkkosivut: www.kymenhome-etsinta.net

©2021 Homekoirapalvelu. All Rights Reserved.