Referenssit

Milloin PAH-yhdisteitä kannattaa alkaa tutkimaan?

 

Ovatko kiinteistöjen käyttöön liittyvät päätökset osa työnkuvaasi? Oletko vastuussa sisäilma-asioista, kiinteistöjen kaupasta tai niiden purkamisesta?

Teetkö työksesi asbesti- ja haitta-ainetutkimuksia?

Suomalaisten kuntien rakennuskannasta 39 % on rakennuttu ennen 1970-lukua. Etenkin tällaisissa rakennuksissa on voitu käyttää vaarallisia PAH-yhdisteitä rakenteissa.

Vuosien saatossa tilojen käyttötarkoitusta on voitu muuttaa. Esimerkiksi kosteita tiloja on voitu muuttaa toimistotiloiksi, jolloin rakenteisiin on voinut jäädä vanhoja PAH-yhdisteitä sisältäviä vedeneristeitä.

Jos olet vastuussa ennen vuotta 1970 rakennetusta kiinteistöstä, lue mitä sinun olisi hyvä tietää PAH-yhdisteistä ja rakennusten sisäilmatutkimuksista.

Tämän artikkelin luettuasi tiedät, minkälainen riski PAH-yhdisteet sisäilmassa ovat, milloin asiaa kannattaa lähteä selvittämään ja miten se tehdään nopeasti, luotettavasti ja kustannustehokkaasti.

Miksi sinun pitäisi huolestua PAH-yhdisteistä?

PAH-yhdisteet eli polysykliset aromaattiset hiilivedyt ovat sisäilman kemiallisia epäpuhtauksia. Sisäilmassa esiintyessään PAH-yhdisteet ovat vakava terveysriski.

PAH-yhdisteitä voi esiintyä ennen 1970-lukua rakennettujen rakennusten kellareissa, katoissa, väliseinissä ja kylpyhuoneissa. Tätä ns. kivihiilitervaa on käytetty kosteuden eristäjänä sekä kiinteänä massana että sivelyinä esimerkiksi puurakenteissa ja tervapapereissa.

”Moni tuntee asbestin ja sen riskit, mutta PAH-yhdisteet ovat kiinteistöjen rakenteissa ja sisäilmassa esiintyessään itse asiassa vielä vaarallisempia aineita”, sanoo Labroc Oy:n tutkija ja PAH-asiantuntija Tomi Tolppi.

PAH-yhdisteet pääsevät elimistöön hengitysteiden ja sekä rasvaliukoisena tuotteena myös ihokontaktin kautta. PAH-yhdisteet ovat karsinogeenisia ja voivat aiheuttaa jopa mutaatioita ja geenimuutoksia. PAH-yhdisteiden kirjossa on mukana erittäin syöpävaarallisia aineita.

PAH-yhdisteet esiintyvät rakennusten sisäilmassa sekä kaasumuodossa että hiukkasina.

”Lähtökohtaisesti PAH-yhdisteet pitäisi rakennuksista aina poistaa. Ihmisten terveys on tärkeä asia eikä altistumisia näille erittäin vaarallisille aineille sisäilman kautta saisi tulla”, Tolppi toteaa.

Milloin PAH-yhdisteiden esiintymistä kannattaa tutkia?

Jos rakennuksen sisäilma koetaan huonoksi tai jos siitä aiheutuu oireita, kannattaa aina ottaa PAH-yhdisteiden esiintymisen mahdollisuus huomioon.

Kiinteistökauppaan liittyvän kuntotutkimuksen yhteydessä halutaan usein tarkistaa sisäilman laatu, jolloin PAH-yhdisteiden esiintyminen tulee myös tarkistettavaksi.

Lisäksi rakennuksen peruskorjauksen tai purkamisen yhteydessä on otettava huomioon mahdollinen PAH-yhdisteiden esiintyminen rakenteissa työsuojelun ja jätteiden käsittelyn kannalta.

Hurjimmissa esimerkeissä rakennuksen remontin yhteydessä kylpyhuoneen lattian alta on saattanut löytyä paksu kerros silkkaa kivihiilitervaa, jolloin PAH-pitoisuudet ovat olleet niin korkeat, että haju on lähes vienyt rakenteiden avaajien tajun.

Mistä tiedän, onko kiinteistön sisäilmassa PAH-yhdisteitä?

PAH-yhdisteiden tunnistettavin merkki on ratapölkkymäinen haju, joka on monelle tuttu ratapihoilta. Aina hajua ei kuitenkaan ole ihmisnenällä havaittavissa lainkaan.

PAH-yhdisteet ovat erityisesti vanhempien rakennusten ongelma. Varsinkin 1900-luvun alussa, vuosina 1920-1950 rakennetuissa kiinteistöissä, PAH-yhdisteitä sisältävää kivihiilitervaa on käytetty hyvin yleisesti.

Voit tästä ladata maksuttoman tarkistuslistan, jonka avulla voit alustavasti arvioida, miten suuri riski kiinteistössäsi on PAH-yhdisteiden esiintymiseen: LATAA TÄSTÄ

Miten PAH-yhdisteiden esiintymistä voidaan tutkia?

Sisäilmamittausten tekeminen perinteisillä mittareilla on kallista ja aikaa vievää. Mittari mittaa sisäilman laatua pistemäisesti ja analysoi siinä esiintyviä aineita. Varsinkin isommissa kiinteistöissä pistemäisiä näytteitä antavia mittareita täytyy asentaa todella monta, jotta tarpeeksi kattava tulos voidaan saavuttaa. Mittareiden täytyy antaa kerätä mittaustulosta, joten kartoituksen tekeminen on myös hidasta.

Nyt PAH-kartoituksen tekemiseen on kuitenkin tarjolla uusi ja ainutlaatuinen menetelmä.

Moni tietää homekoirat ja niiden kiistämättömät ansiot kiinteistöjen home-esiintymien löytämisessä. Nyt Homekoirapalvelut tarjoaa ensimmäisenä Suomessa varta vasten PAH-aineiden tunnistamiseen koulutettua koiraa sisäilmatutkimuksen alkukartoitukseen.

Pistemäisiä näytteitä antavan mittaritutkimuksen sijaan koira kiertää koko kiinteistön nopeasti ja tehokkaasti ja paikantaa hajuilmentymät luotettavasti.

Koira-avusteisessa sisäilmatutkimuksessa saadaan luotettavasti selville, esiintyykö kiinteistössä PAH-yhdisteistä kielivää hajua. Koira tunnistaa äärimmäisen tarkasti pienetkin pitoisuudet ja ilmaisee paikat, jossa sitä esiintyy.

Mittareilla tehtävään sisäilmatutkimukseen verrattuna koira-avusteinen tutkimus on huomattavasti edullisempi ja lisäksi erittäin tarkka menetelmä. Koira pystyy ilmaisemaan jopa niinkin pienet pitoisuudet, että ne jäisivät mittareilla havaitsematta.

Koiran avulla isotkin kiinteistöt saadaan tutkittua vaivattomasti, kustannustehokkaasti ja pintoja rikkomatta.

”Koira-avusteinen sisäilmatutkimus on nopea, helppo ja tarkka keino selvittää, esiintyykö kiinteistössä PAH-aineista kielivää hajua”, sanoo Tomi Tolppi.

Homekoirapalveluiden PAH-koira on koulutettu vain ja ainoastaan PAH-yhdisteiden hajulle, joten koiran ilmaistessa hajunlähteen, voidaan olla varmoja siitä, että kyseessä on nimenomaan PAH-peräinen haju.

Savukosken kunnan teknisellä johtajalla, rakennusinsinööri Jarmo Ahtisella on hyvät kokemukset Homekoirapalveluiden koirien tehokkuudesta hometutkimuksessa:

”Kustannuksena koiran käyttö kohteessa on kymmenesosa verrattuna laajoihin kuntotutkimuksiin, jotka kustantavat kymmeniä tuhansia. Tutkimme laajan koulurakennuksen koiran avulla ja osasimme koira-avusteisen tutkimuksen jälkeen kohdistaa toimenpiteet suoraan oikeisiin, koiran ilmaisemiin paikkoihin. Menetelmä oli kaiken kaikkiaan erittäin nopea ja kustannustehokas!”

Autamme sinua saavuttamaan terveet ja turvalliset sisätilat

Me autamme sinua selvittämään, esiintyykö kiinteistösi sisäilmassa PAH-yhdisteitä. Koira-avusteinen sisäilmatutkimus toimii alkukartoituksena, jonka perusteella voidaan lähteä tekemään tarkempia tutkimuksia ja tarvittaessa jatkamaan toimenpiteitä juuri oikeissa, koiran ilmaisemissa paikoissa.

Voit siis luottavaisin mielin antaa huolen kiinteistösi sisäilman laadusta ja rakenteiden terveellisyydestä meidän käsiimme.

Asiantuntijamme eivät ole vain koiraharrastajia, vaan sisäilma-asioihin erikoistuneita ammattilaisia. Olemme suorittaneet useita sisäilman laadun arvioimiseen ja rakennuksen rakennusfysikaaliseen toimintaan liittyviä koulutuksia, joiden perusteella voimme kokemuksemme kautta arvioida kohteen sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä ja rakennusteknisiä puutteita rakennusaikakausi huomioiden.

Olemme sitoutuneet Senaatti-kiinteistöjen hallinnoimien kiinteistöjen tutkimiseen ja omaamme runsaasti kokemusta myös suurten kiinteistöjen tutkimisesta.

Oikein koulutettuna homekoira on rakennustekninen mittalaite muiden käyttämiemme mittalaitteiden joukossa. Käytössämme on homekoirien lisäksi myös runsaasti muita rakennusteknisiä mittalaitteita, joilla voimme todentaa mahdolliset muut kohteen sisäilman laatua heikentävät epäpuhtauslähteet.

Tutkimuksiemme päämäärä on saavuttaa kohteeseen mahdollisimman laadukas sisäilma mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla.

Tutkimustuloksen saat suullisesti heti tutkimushetkellä sekä kirjallisena laadukkaana raporttina, joka aina sisältää tarvittavat mahdolliset toimenpidesuositukset.

Haluatko kysyä lisää PAH-yhdisteiden tutkimuksesta?

Ville Heikkinen
Sisäilma- ja homekoiratutkija
Rakenteiden kosteudenmittaaja
SISA (Senaatti Kiinteistöt)
Puhelin: 044 5400 558 (myös iltaisin ja viikonloppuisin)
Sähköposti:Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kainuun Homekoirapalvelu Oy

Homekoira- ja sisäilmatutkimukset Pohjois-Suomessa.

Y-tunnus: 2658096-3

Ville Heikkinen
Homekoira-asiantuntija
Sisäilma-asiantuntija (Itä-Suomen Yliopisto 2020)
Rakenteiden kosteudenmittaaja
Sisäilma-asiantuntija (Senaatti Kiinteistöt)
Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija (Rateko 2021)

Yhteystiedot:

Koivulantie 5
87950 Kuluntalahti

Puhelin: 044 5400 558
Sähköposti: info@homekoirapalvelu.fi
Verkkosivut: www.kainuunhomekoirapalvelu.fi

Kymen home-etsintä

Homekoira- ja sisäilmatutkimukset Etelä-Suomessa.

Y-tunnus: 2464601-7

Jussi Grönman
Homekoira-asiantuntija
Sisäilma-asiantuntija (Itä-Suomen Yliopisto 2021)
Rakenteiden kosteudenmittaaja
Sisäilma-asiantuntija (Senaatti Kiinteistöt)

Yhteystiedot:

Kotiharjuntie 9
49490 Neuvoton
HAMINA

Puhelin: 050 511 3964
Sähköposti: kymenhomeetsinta@icloud.com
Verkkosivut: www.kymenhome-etsinta.net

©2024 Homekoirapalvelu. All Rights Reserved.