Homekoiratutkimukset Suomessa

Miksi homekoira?

Homekoira

Homekoirat on koulutettu etsimään ja paikantamaan sisäilmaan vaikuttavat mikrobiperäiset hajulähteet. Homekoiran avulla mikrobilähteet voidaan paikantaa rakenteita rikkomatta oikeaan rakenneosaan. Homekoirille on koulutettu yleisimmät kosteusvaurio- ja mykotoksiset mikrobit, joiden yleisesti tiedetään heikentävän sisäilman laatua. Olemme alusta saakka olleet aidosti kiinnostuneita homekoiran ilmaisuun vaikuttavista tekijöistä ja panostaneet siihen, miten homekoiralla tutkitaan rakennukset luotettavan lopputuloksen takaamiseksi.

Miksi homekoira?

Sisäilmaongelmat voivat ilmentyä esimerkiksi sisäilmassa aistittavina poikkeavina hajuina tai sisäilmasta saatavina terveydellisinä oireina, jotka toistuvat rakennuksessa oleskeltaessa. Alle on listattu muutamia sisäilmaston tutkimuksissa homekoiralla saavutettavia hyötyjä.

 • Homekoira paikantaa sisäilmaan tutkimushetkellä vaikuttavat mikrobiperäiset hajupoikkeamat.
 • Homekoira säästää kustannuksia rakenteellisissa tutkimuksissa. Homekoiratutkimuksen jälkeen voidaan keskittyä oleellisesti vaurioituneisiin rakenneosiin, jolloin rakennetutkimuksiin/korjaussuunnitelmaan kuluvat kustannukset ovat hallittavissa.
 • Homekoiratutkimuksen perusteella voidaan usein siirtyä korjaustoimenpiteisiin sisäilman laadun parantamiseksi.
 • Homekoiran avulla voidaan paikantaa sisäilmaan vaikuttavat mikrobiperäiset hajulähteet.
 • Homekoira on nopea ja kustannustehokas tapa paikantaa sisäilmaan vaikuttavia mikrobilähteitä.
 • Homekoiran avulla voidaan paikantaa sisäilmaan vaikuttavat mikrobivauriot rakenteita rikkomatta.
 • Homekoiralla voidaan varmistaa tehtyjen korjaustoimenpiteiden onnistuminen, myös tiivistyskorjauksissa. Pelkkä rakenteen ilmatiiveyden parantaminen ei välttämättä estä emissioiden pääsyä rakenteesta sisäilmaan, jonka todentamisessa homekoiraa ei voi korvata muilla mittalaitteilla.
 • Oikein koulutettuna homekoira on lahjomaton ja puolueeton rakennustekninen mittalaite.
 • Asuntokauppaan liittyvissä pintoja rikkomattomissa tarkastuksissa homekoira on ainoa luotettava mittalaite piilevien mikrobilähteiden paikantamiseen.
 • Julkisissa tiloissa koira herättää luottamusta niin vaurioiden todentajana kuin niiden poissulkijanakin.
Homekoira Suomi Finland

Katso video missä kerromme homekoiratutkimuksestamme ja sen eri käyttömahdollisuuksista

Homekoiran ilmaisuun vaikuttavat tekijät

 • Homekoiralla selvitetään tutkittavasta tilasta tutkimusolosuhteissa sisäilmaan vaikuttavat mikrobiperäiset hajulähteet, mutta koiran avulla ei saada tietoa ilmaisun aiheuttavista mikrobisuvuista tai mikrobipitoisuudesta. Homekoirillemme on koulutettu vain kosteusvaurioindikaattorimikrobeja eikä tyypillisiä ulkoilmamikrobeja.
 • Tutkimusolosuhteisiin vaikuttavat merkittävästi ilmanvaihto ja rakennuksen painesuhteet, jotka vaikuttavat ilman liikkeeseen rakennuksessa ja rakenteissa. Alipaineisuus lisää rakenteista ja rakennuksen alta maaperästä pääseviä vuotoilmavirtauksia, kun ylipaineisuus pyrkii poistamaan ilmaa rakennuksesta poispäin ja voi jopa estää koiraa aistimasta rakenteissa olevia hajupoikkeamia. Tämä on ensiarvoisen tärkeää huomioida ja mitata olosuhteet koiratutkimusta tehtäessä.
 • Tuuli vaikuttaa rakennuksen painesuhteisiin merkittävästi luoden tuulen paineseinällä alipainetta ja vastakkaiselle seinustalle ylipainetta.

homekoiran ilmaisuun vaikuttavat tekijat

 • Usein rakennuksen alaosa ja alimmat kerrokset ovat alipaineisempia ja yläosat/ylimmät kerrokset ylipaineisia. Painesuhteisiin vaikuttaa merkittävästi ulkoisten olosuhteiden lisäksi rakennuksen ilmanvaihto.
 • Monet rakenteet, kuten koolatut- ja elementtirakenteet ovat suuria ilmatiloja, joissa ilma ja haju pääsevät liikkumaan laajasti ja voivat kantautua kaukaakin rakenteiden sisällä. Näissä rakenteissa homekoira pyrkii paikantamaan tutkimusolosuhteissa kohdat, mistä homeen haju tulee sisäilmaan.
 • Lämpötilaerot vaikuttavat ilmavirtauksiin ja ilman liikkeeseen rakenteissa. Lämmin ilma nousee ylöspäin ja pyrkii ulos rakenteiden yläosista, joka voi estää homeen hajun pääsyn ylhäältä alaspäin.
 • Maaperässä on luonnostaan kosteusvauriomikrobistoa vastaavia mikrobeja, joiden pääsy sisäilmaan heikentää sisäilman laatua ja aiheuttaa homekoiralle ilmaisuja ilmavuotokohtiin. Sisäilman kannalta maaperäilmavuodot ovat yhtä merkityksellisiä kuin rakenteissa olevat mikrobivauriot.
 • Rakenteessa olevat mikrobivauriokohdat homekoira pyrkii ilmaisemaan vauriokohtaan tai kohtaan, mistä haju tulee voimakkaimmin tutkittavaan tilaan. Arvioimme jokaisessa kohteessa tarpeen rakenteellisille tutkimuksille tapauskohtaisesti.

Kainuun Homekoirapalvelu Oy

Homekoira- ja sisäilmatutkimukset Pohjois-Suomessa.

Y-tunnus: 2658096-3

Ville Heikkinen
Homekoira-asiantuntija
Sisäilma-asiantuntija (Itä-Suomen Yliopisto 2020)
Rakenteiden kosteudenmittaaja
Sisäilma-asiantuntija (Senaatti Kiinteistöt)
Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija (Rateko 2021)

Yhteystiedot:

Koivulantie 5
87950 Kuluntalahti

Puhelin: 044 5400 558
Sähköposti: info@homekoirapalvelu.fi
Verkkosivut: www.kainuunhomekoirapalvelu.fi

Kymen home-etsintä

Homekoira- ja sisäilmatutkimukset Etelä-Suomessa.

Y-tunnus: 2464601-7

Jussi Grönman
Homekoira-asiantuntija
Sisäilma-asiantuntija (Itä-Suomen Yliopisto 2021)
Rakenteiden kosteudenmittaaja
Sisäilma-asiantuntija (Senaatti Kiinteistöt)

Yhteystiedot:

Kotiharjuntie 9
49490 Neuvoton
HAMINA

Puhelin: 050 511 3964
Sähköposti: kymenhomeetsinta@icloud.com
Verkkosivut: www.kymenhome-etsinta.net

©2024 Homekoirapalvelu. All Rights Reserved.